معنی توفال

توفال
معادل ابجد

توفال در معادل ابجد

توفال
  • 517
حل جدول

توفال در حل جدول

فرهنگ معین

توفال در فرهنگ معین

  • (اِ. ) تخته های نازک و باریکی که به سقف اتاق می کوبند و سپس روی آن را کاهگل و گچ می مالند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

توفال در لغت نامه دهخدا

  • توفال. (اِ) توبال. مس. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به توبال شود. توضیح بیشتر ...
  • توفال. (اِ) چوبهای باریک و پهن که با میخهای آهنین کوچک آنها را بر روی تیرهای سقف اطاق بکوبند تا همه ٔ پوشش برابر و یکسان گردد و سپس آن را با گچ اندود کرده سفید کنند. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

توفال در فرهنگ عمید

  • تخته‌های باریک و نازک که به تیرهای سقف اتاق می‌کوبند و روی آن کاهگل و گچ می‌مالند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

توفال در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

توفال در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

توفال در فرهنگ فارسی هوشیار

  • چوبهای باریک و پهن که با میخهای آهنین کوچک آنها را بر روی تیرهای سقف بکوبند و سپس آن را با گچ سفید کنند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید