معنی توربین

فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

توربین

توربین

فرهنگ عمید

توربین

مولد انرژی برق که پره‌های آن با نیروی آب، بخار، گاز، یا باد به حرکت درمی‌آید،
* توربین آبی: توربینی که غالباً در کنار آبشارها یا سدهای بزرگ قرار می‌دهند تا در اثر ریختن آب بر روی پره‌های آن به حرکت درآید،
* توربین بخار: توربینی که در کشتی‌ها و برخی ماشین‌ها به کار می‌رود و چرخ و پرۀ آن با نیروی بخار به حرکت در می‌آید،
* توربین بادی: توربینی که چرخ و پرۀ آن با نیروی باد به حرکت در می‌آید،
* توربین گازی: توربینی که چرخ و پرۀ آن به‌وسیلۀ انبساط گاز به حرکت در می‌آید،

لغت نامه دهخدا

توربین

توربین. (فرانسوی، اِ) قسمی ماشین مولد نیرو که پره های آن بقوت آب یا بخار به حرکت درآید و آن برای بکار انداختن دستگاه مولد برق استعمال شود. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به کتاب علم و زندگی ص 72 شود.

واژه پیشنهادی

نوعی توربین

توربین گازی

توربین بادی

توربین بخار

موتور جت

آسیاب بادی

فرهنگ فارسی هوشیار

گس توربین

انگلیسی (توربین گازی) ویشفتگرد


توربین

قسمی ماشین مولد نیرو میباشد که پره های آن به قوت آب یا بخار به حرکت در میاید و برای بکار انداختن دستگاه مولد برق استعمال میشود

حل جدول

توربین

اختراعی از چارلز پارسون انگلیسی

مولد بزرگ برق


مخترع توربین

چارلز پارسون


نوعی توربین

آبی

فرهنگ معین

توربین

[فر.] (اِ.) نوعی ماشین مولد نیرو که پره های آن با نیروی آب یا بخار به حرکت درمی آید و به وسیله آن، دستگاه مولد برق به کار می افتد.

معادل ابجد

توربین

668

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری