معنی توربین

توربین
معادل ابجد

توربین در معادل ابجد

توربین
 • 668
حل جدول

توربین در حل جدول

 • مولد بزرگ برق
 • اختراعی از چارلز پارسون انگلیسی
فرهنگ معین

توربین در فرهنگ معین

 • [فر. ] (اِ. ) نوعی ماشین مولد نیرو که پره های آن با نیروی آب یا بخار به حرکت درمی آید و به وسیله آن، دستگاه مولد برق به کار می افتد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

توربین در لغت نامه دهخدا

 • توربین. (فرانسوی، اِ) قسمی ماشین مولد نیرو که پره های آن بقوت آب یا بخار به حرکت درآید و آن برای بکار انداختن دستگاه مولد برق استعمال شود. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به کتاب علم و زندگی ص 72 شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

توربین در فرهنگ عمید

 • مولد انرژی برق که پره‌های آن با نیروی آب، بخار، گاز، یا باد به حرکت درمی‌آید،
  * توربین آبی: توربینی که غالباً در کنار آبشارها یا سدهای بزرگ قرار می‌دهند تا در اثر ریختن آب بر روی پره‌های آن به حرکت درآید،
  * توربین بخار: توربینی که در کشتی‌ها و برخی ماشین‌ها به کار می‌رود و چرخ و پرۀ آن با نیروی بخار به حرکت در می‌آید،
  * توربین بادی: توربینی که چرخ و پرۀ آن با نیروی باد به حرکت در می‌آید،
  * توربین گازی: توربینی که چرخ و پرۀ آن به‌وسیلۀ انبساط گاز به حرکت در می‌آید،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

توربین در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

توربین در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

توربین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • قسمی ماشین مولد نیرو میباشد که پره های آن به قوت آب یا بخار به حرکت در میاید و برای بکار انداختن دستگاه مولد برق استعمال میشود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید