معنی توجه کردن

توجه کردن
معادل ابجد

توجه کردن در معادل ابجد

توجه کردن
  • 688
حل جدول

توجه کردن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

توجه کردن در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • التفات کردن، اعتنا کردن، مراعات کردن، رعایت کردن، روی آوردن، تیمار داشتن، غم‌گساری کردن، غم‌خواری کردن، دل‌سوزی کردن، دقت کردن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

توجه کردن در لغت نامه دهخدا

  • توجه کردن. [ت َ وَج ْ ج ُه ْ ک َ دَ] (مص مرکب) توجه نمودن. دقت کردن. روی کردن به چیزی. مراقبت کردن. || نظر مرحمت بکسی داشتن. ملاطفت و مهربانی کردن بکسی. ابراز علاقه کردن بکسی. رجوع به توجه و دیگر ترکیبهای آن شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

توجه کردن در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

توجه کردن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

توجه کردن در فارسی به عربی

  • احضر، خیمه، علامه، ملاحظه
فارسی به ایتالیایی

توجه کردن در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

توجه کردن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید