معنی توته

توته
معادل ابجد

توته در معادل ابجد

توته
  • 811
حل جدول

توته در حل جدول

فرهنگ معین

توته در فرهنگ معین

  • (تُ تَ یا تِ) (اِ.) گوشت زاید پلک چشم، جوش پلک، تراخم.
لغت نامه دهخدا

توته در لغت نامه دهخدا

  • توته. [تو ت َ / ت ِ] (اِ) گوشت زیادتی باشد که گاه در اندرون پلک چشم و گاهی در بیرون آن برآید و گاه به سرخی و گاه بسیاهی گراید و نرم بود و مانند توت سیاه آویخته باشد و گاه خون از وی روان شود و گاهی نشود. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). و سبب آن خون فاسد سوخته است. (فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج). رجوع به ترجمه ٔ داود ضریر انطاکی و بحر الجواهر و توثه شود. توضیح بیشتر ...
  • توته. [تو ت َ / ت ِ] (اِ) طوطی را گویند. (برهان) (فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء). توتی. طوطی. توتک. ببغا. بپغا. مرغک دانا. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به طوطی شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

توته در فرهنگ عمید

گویش مازندرانی

توته در گویش مازندرانی

  • نام آلت تناسلی کودکان ذکور
فرهنگ فارسی هوشیار

توته در فرهنگ فارسی هوشیار

  • پارس تازی گشته توته زگیل (اسم) گوشت زاید پلک چشم جوش پلک تراخم. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه