معنی تهیدست

تهیدست
معادل ابجد

تهیدست در معادل ابجد

تهیدست
 • 879
حل جدول

تهیدست در حل جدول

 • یک لا قبا
 • بیچاره، فقیر
 • مفلس، بی پول، تنگدست، بی چیز
 • فقیر، تنگدست، بی چیز، بی پول
 • عایل, مسکین
مترادف و متضاد زبان فارسی

تهیدست در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بی‌بضاعت، بیچاره، بی‌چیز، بی‌نوا، تنگ‌دست، تهی‌دست، درویش، بی‌پول، فقیر، گدا، محتاج، مفلس، مفلوک، ناتوان، ندار، نیازمند، یک‌لاقبا،
  (متضاد) توانگر، دارا، غنی، متنعم، ثروتمند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تهیدست در فرهنگ معین

 • (تُ دَ) (ص مر.) تنگدست، فقیر.
لغت نامه دهخدا

تهیدست در لغت نامه دهخدا

 • تهیدست. [ت َ / ت ِ / ت ُ دَ] (ص مرکب) همان تنگدست. (شرفنامه ٔ منیری). کنایه از مفلس و نادار. (آنندراج). فقیر و بی پول. (ناظم الاطباء). مفلاک. فقیر. تهی کیسه. درویش. بی چیز. آنکه از نقود هیچ ندارد. بی بضاعت. مظفوف. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا):
  بیفزاید از خواسته هوش و رای
  تهیدست رادل نباشد بجای.
  ابوشکور.
  سوی گنج ایران دراز است راه
  تهیدست و بیکار ماند سپاه.
  فردوسی.
  شود بی درم شاه بیدادگر
  تهیدست را نیست هوش و هنر. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تهیدست در فارسی به انگلیسی

 • Beggar, Indigent, Penniless, Penurious, Poor
فارسی به عربی

تهیدست در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تهیدست در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

تهیدست در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه