معنی تهدید

تهدید
معادل ابجد

تهدید در معادل ابجد

تهدید
  • 423
حل جدول

تهدید در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تهدید در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ارعاب، انذار، بیم، تخویف، ترعیب، وعید، ترساندن، بیم دادن
فرهنگ معین

تهدید در فرهنگ معین

  • (تَ) [ع.] (مص م.) ترسانیدن، بیم دادن.
لغت نامه دهخدا

تهدید در لغت نامه دهخدا

  • تهدید. [ت َ] (ع مص) بیم کردن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). تهدد. (اقرب الموارد). وعید کردن. (زوزنی). ترسانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (غیاث اللغات). نیک ترسانیدن. (آنندراج). بیم کردن. بیم دادن. ترسانیدن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). || در پی یکدیگر گذاشتن گوسپندان را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || (اِ) تخویف و ترهیب و ترس دادگی و ترسانیدن. (ناظم الاطباء). با لفظ کردن و دادن و شنیدن مستعمل. (آنندراج):
    که من قیصری را به فرمان شوم
    بترسم ز تهدید و پیچان شوم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تهدید در فرهنگ عمید

  • ترساندن، بیم دادن، بیم عقوبت دادن،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تهدید در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

تهدید در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

تهدید در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تهدید در فارسی به عربی

  • ابتزاز، انفجار، تحدید، خطر
فرهنگ فارسی هوشیار

تهدید در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

تهدید در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید