معنی ته

ته
معادل ابجد

ته در معادل ابجد

ته
 • 405
حل جدول

ته در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ته در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بن، بیخ، ریشه، پس، بنیاد، ژرفنا، عمق، قعر، آخر، انتها، پایین، زیر، منتهاالیه،
  (متضاد) رو، سر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ته در فرهنگ معین

 • (تُ) (اِصت.) آب دهن، خدو.
 • (تَ) (اِ.) پایین، زیر، قعر.
لغت نامه دهخدا

ته در لغت نامه دهخدا

 • ته. [ت َه ْ] (اِ) زیر و پایین را گویند. (برهان) (ناظم الاطباء):
  ز شرم دایه سر در ته فکنده
  زبان بسته ز پاسخ، لب ز خنده.
  (ویس و رامین).
  آقای دکتر معین آرد: معنی نخست آن (ته) خالی است از اوستائی «توسن » (خالی شدن)، پهلوی «توهیک » (تهی و خالی)، هندی باستانی «توچ هیه »، سانسکریت «توچه » (خالی)، بلوچی «توسگ »، «توسغ» (خاموش شدن، رها شدن)، «توسغ» خاموش شدن. (حاشیه ٔ برهان چ معین). || غور و قعر و جزء درونی. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • ته. [ت ُه ْ] (اِ) تفو را گویند که آب دهن است و آب دهن انداختن را هم گفته اند. (برهان) (از آنندراج). تف و آب دهن. (ناظم الاطباء). رجوع به تف و تفو شود. توضیح بیشتر ...
 • ته. [ت ِه ْ] (ص) تهی و خالی. (ناظم الاطباء).

 • ته. [ت َه ْ] (اِ) نامی است که در شمیرانات و اطراف طهران به درخت داغداغان دهند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به تاو در جنگل شناسی ساعی ص 231 شود. توضیح بیشتر ...
 • ته. [ت ِه ْ/ ت ِ هَِ] (ع اِ اشاره) مانند ذِه و یا ذِه ِ کلمه ٔاشاره به مؤنث است، یعنی این زن. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ته در فرهنگ عمید

 • تک،

  پایین، زیر،

  بن، پایان چیزی،
 • تا، چین، لا،
فارسی به انگلیسی

ته در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

ته در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

ته در فارسی به عربی

 • حد اقصی، عقب، قاع، کعب
گویش مازندرانی

ته در گویش مازندرانی

 • دانه، تا:مانند دو تا چهار تا شش تا، ته، ته زدن، لازدن
 • تو، ضمیر دوم شخص، واحد شمارش، پایین، ته، تازدن پارچه...
 • نوعی درخت یا چوبی سفت که جهت دسته ی ابزار کشاورزی استفاده...
 • تیغ آفتاب، مال تو
 • دوم شخص مفرد – تو
فرهنگ فارسی هوشیار

ته در فرهنگ فارسی هوشیار

 • زیر و پائین را گویند
فارسی به ایتالیایی

ته در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

ته در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید