معنی تنگدستی

تنگدستی
معادل ابجد

تنگدستی در معادل ابجد

تنگدستی
 • 944
حل جدول

تنگدستی در حل جدول

فرهنگ معین

تنگدستی در فرهنگ معین

 • (~. دَ) (حامص.) تهی دستی، بی چیزی.
لغت نامه دهخدا

تنگدستی در لغت نامه دهخدا

 • تنگدستی. [ت َ دَ] (حامص مرکب) بی چیزی. (از برهان در ذیل تنگدست). بی چیزی و تهیدستی. (فرهنگ فارسی معین). فقر و مسکنت و درویشی. (ناظم الاطباء). فقیری. (شرفنامه ٔ منیری). فاقه. عسرت. اعسار. ضیق. مقابل فراخ دستی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا):
  گه تنگدستی دلش راد و شاد
  جهان بی تن مرد دانا مباد.
  فردوسی.
  بدو آسیابان به تشویر گفت
  که جز تنگدستی مرا نیست جفت.
  فردوسی.
  مردمانی که به درگاه تو بگذشته بوند
  تنگدستی سوی ایشان نکند راهگذر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تنگدستی در فرهنگ عمید

 • بی‌چیزی، تهیدستی، فقر،

  ناتوانی،
فارسی به انگلیسی

تنگدستی در فارسی به انگلیسی

 • Embarrassment, Hardship, Indigence, Insolvency, Necessity, Need, Neediness, Penury, Squeeze, Want. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

تنگدستی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تنگدستی در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

تنگدستی در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

تنگدستی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید