معنی تنگدست

تنگدست
معادل ابجد

تنگدست در معادل ابجد

تنگدست
 • 934
حل جدول

تنگدست در حل جدول

فرهنگ معین

تنگدست در فرهنگ معین

 • (~. دَ) (ص مر.) کنایه از: تهی دست، فقیر.
لغت نامه دهخدا

تنگدست در لغت نامه دهخدا

 • تنگدست. [ت َ دَ] (ص مرکب) کنایه از فقیر و مفلس و بی چیز باشد. (انجمن آرا). فقیر. (شرفنامه ٔ منیری). کنایه از مفلس و تهیدست. تنگ عیش. تنگ معاش. تنک روزی. تنگ بخت و تنگ زیست. (آنندراج). فقیر ومفلس و بی چیز و تهیدست. (ناظم الاطباء):
  گر ایدونکه دهقان بدی تنگدست
  سوی نیستی گشته کارش ز هست
  بدادی ز گنج، آلت و چارپای
  نماندی که پایش برفتی ز جای.
  فردوسی.
  مرا نیست این، خرم آن را که هست
  ببخشای بر مردم تنگدست.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
 • تنگدست. [ت َ دَ] (اِ مرکب) مسند کوچک و مسندی که کم بدست آید. (برهان) (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تنگدست در فارسی به انگلیسی

 • Indigent, Insolvent, Necessitous, Needy, Poor
فارسی به عربی

تنگدست در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تنگدست در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (صفت) تهیدست فقیر بی چیز.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید