معنی تنوره

تنوره
معادل ابجد

تنوره در معادل ابجد

تنوره
 • 661
حل جدول

تنوره در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تنوره در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • دودکش، لوله‌سماور، آتشدان، جنگ جامه، جوشن، معبرریزش آب بر پره‌های آسیا، آبراه، جوش، جامه جنگ. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تنوره در فرهنگ معین

 • دودکش، لوله حلبی که روی سماور گذارند تا دود را خارج کند، سوراخ بالای آسیا که آب از آن روی پره های آسیا ریزد. [خوانش: (تَ رِ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تنوره در لغت نامه دهخدا

 • تنوره. [ت َ رَ / رِ] (اِ) سلاحی باشد مانند جوشن، لیکن غیبه های تنوره درازتر از غیبه های جوشن باشد، و غیبه آهن جوشن را گویند. (برهان) (از انجمن آرا) (از فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). نوعی از پوشش مبارزان مانند جوشن لکن غیبه های دراز دارد. (شرفنامه ٔ منیری). نوعی از پوشش که روز جنگ پوشند و آن مانند جوشن باشد. (غیاث اللغات):
  تنوره ز تفتیدن آفتاب
  به سوزندگی چون تنوری به تاب.
  نظامی. توضیح بیشتر ...
 • تنوره. [ت َ رَ] (اِخ) دهی از دهستان الموت است که در بخش معلم کلایه ٔ شهرستان قزوین واقع است و 120 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تنوره در فرهنگ عمید

 • لولۀ حلبی که روی سماور می‌گذارند تا دود از آن خارج شود، دودکش،
  لولۀ دودکش کشتی یا کارخانه،
  سوراخ بالای آسیاب که آب از آنجا روی پره‌های آسیاب می‌ریزد،
  [قدیمی] نوعی جامۀ جنگ شبیه جوشن: تنوره ز تفسیدن آفتاب / به‌ سوزندگی چون تنوری به تاب (نظامی۵: ۸۰۱)،
  * تنوره زدن (کشیدن): (مصدر لازم)
  دور خود چرخ زدن و در حال چرخیدن به هوا رفتن،
  [قدیمی، مجاز] حلقه زدن و گرداگرد کسی یا چیزی را گرفتن: هزار از دلیران جوینده کین / به گردش تنوره زدند از کمین (اسدی: ۳۹۱)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تنوره در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

تنوره در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

تنوره در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) لوله حلبی که آهن سفید که روی سماور گذارند. ‎-2 لوله دود کش کارخانه و کشتی، سوراخ فوقانی آسیا که آب از آن روی پره های آسیا ریزد. ‎، جامه جنگ شبیه به جوشن. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید