معنی تندیس

تندیس
معادل ابجد

تندیس در معادل ابجد

تندیس
 • 524
حل جدول

تندیس در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تندیس در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پیکر، پیکره، تصویر، تندیسه، قالب، کالبد، مجسمه، نگار،
  (متضاد) تابلونقاشی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تندیس در فرهنگ معین

 • صورت، تصویر، مجسمه. [خوانش: (تَ) (اِمر.)]
لغت نامه دهخدا

تندیس در لغت نامه دهخدا

 • تندیس. [ت َ] (اِ مرکب) بمعنی تن مانند است، چه دیس بمعنی مانند باشد و بمعنی صورت و تمثال و پیکر و کالبد و قالب و جثه نیز آمده است اعم از انسان و حیوانات دیگر. (برهان) (از ناظم الاطباء). بمعنی تندس. (فرهنگ جهانگیری) (از آنندراج). از: تن + دیس، جزو دوم از مصدر «دئس » اوستایی بمعنی نمودن و نشان دادن، یعنی تن نما، و این جزو بصورت پسوند در فرخاردیس و طاقدیس هم دیده میشود. (حاشیه ٔ برهان چ معین):
  نگارند تندیس او گر بکوه
  ز سنگ وقارش شود کُه ستوه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تندیس در فرهنگ عمید

 • مجسمه،
  پیکر، کالبد،
  تمثال، تصویر: نگارند تندیس او گر به کوه / ز سنگ وقارش شود کُه ستوه (دقیقی: ۱۱۴)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تندیس در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تندیس در فارسی به عربی

نام های ایرانی

تندیس در نام های ایرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

تندیس در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

تندیس در فرهنگ پهلوی

واژه پیشنهادی

تندیس در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید