معنی تمیشه

تمیشه
معادل ابجد

تمیشه در معادل ابجد

تمیشه
  • 755
حل جدول

تمیشه در حل جدول

  • نام قدیم کردکوی
لغت نامه دهخدا

تمیشه در لغت نامه دهخدا

  • تمیشه. [ت َم ْ می ش ِ] (اِخ) نام شهر و مدینه ای باشد و نام بیشه ای است در نواحی آمل که در میان آملیان به شیمای بیشه شهرت دارد. (برهان). (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). شهری است در ایران زمین. (شرفنامه ٔ منیری). آنچه از تواریخ مازندران معلوم می شود دو تمیشه بوده است یکی را تمیشه ٔ اهلم و یکی را تمیشه ٔ بانصران می گفتند. وقتی افراسیاب از ترکستان عزیمت قلع و قمعمنوچهر کرد، منوچهر در حصار تبره ری محصور شد از آنجا به راه لاریجان به بیشه ٔ تمیشه اهلم آمد و خزاین وزنان خود را به قلعه ٔ مور فرستاد که در آن عهد مانهیر می نامیدند. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

تمیشه در گویش مازندرانی

  • تمیشه نام شهری قدیمی بوده استبعضی تاریخ نویسان تمیشه را...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید