معنی تمیز دادن

تمیز دادن
معادل ابجد

تمیز دادن در معادل ابجد

تمیز دادن
  • 516
حل جدول

تمیز دادن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تمیز دادن در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بازشناختن، تشخیص دادن، درک کردن، فهمیدن، متمایز ساختن، امتیاز قایل شدن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تمیز دادن در لغت نامه دهخدا

  • تمیز دادن. [ت َ دَ] (مص مرکب) فرق دادن و امتیاز و تشخیص دادن و جدا کردن دو چیز مانند هم را از یکدیگر. (ناظم الاطباء). بازشناختن از یکدیگر. شناختن از یکدیگر. فرق کردن. از یکدیگر دانستن. بازدانستن. تمیز کردن. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا). رجوع به تمیز و دیگر ترکیبهای آن شود. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تمیز دادن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تمیز دادن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تمیز دادن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید