معنی تموز

تموز
معادل ابجد

تموز در معادل ابجد

تموز
 • 453
حل جدول

تموز در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تموز در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تابستان، صیف، فصل‌گرما،
  (متضاد) زمستان، شتا، ماه‌اول تابستان، تیرماه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تموز در فرهنگ معین

 • گرمای سخت، زمان بودن خورشید در برج سرطان، نام ماه اول تابستان و ماه دهم از ماه های رومیان. [خوانش: (تَ) [معر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تموز در لغت نامه دهخدا

 • تموز. [ت َ] (اِ). نام ماه اول تابستان و ماه دهم از سال رومیان و بودن آفتاب در برج سرطان. (برهان) (از ناظم الاطباء). مدت ماندن آفتاب در برج سرطان که رومیان یک ماه شمرند و تموز ماه خوانند. (شرفنامه ٔ منیری). به زبان رومی ماندن آفتاب در برج سرطان و به هندی تقریباً ساون. (غیاث اللغات) (آنندراج). ماه دوم تابستان. (السامی فی الاسامی، یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ماه دهم از سال سریانی میان حزیران و آب و آن ماه دویم تابستان است مطابق با مرداد فارسی و اسد عربی. توضیح بیشتر ...
 • تموز. [ت َ] (اِخ) تموز در زبان بابلی خدای بهار بود و او یار، یا شوهر ننا الهه ٔ توالد و تناسل محسوب می شد و همین نام است که در جزو ماههای سریانی آمده است. (حاشیه ٔ برهان چ معین). نام خدایی. (نخبه الدهر دمشقی یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به یسنا ج 1 ص 97 و فهرست ابن ندیم ص 449 شود. (عرق زندگی) اسم بتی است و دور نیست که همان ادونس باشد که در علم اساطیر یونان مذکور است. و شرایع و رسوم تموز که در مجامع ایشان معمول بود فی الحقیقه با آداب و فضایل انسانیت در نهایت مغایر و مختلف بود و وقت جمع شدن در همان ماهی بود که تموز می نامیدند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تموز در فرهنگ عمید

 • ماه دهم از ماه‌های رومی برابر مرداد،
  ماه هفتم از سال شمسی کشورهای عربی، بین حزیران و آب، مطابق با ژوئیه، دارای ۳۱ روز،
  [قدیمی، مجاز] تابستان، موسم گرما،. توضیح بیشتر ...
ترکی به فارسی

تموز در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

تموز در فرهنگ فارسی هوشیار

 • بابلی رومی ماه دهم در سال رومی، گرمای سخت داغی ‎ گرمای سخت، نام ماه اول تابستان و ماه دهم از سال رومیان، تابستان فصل گرما. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید