معنی تمبر

تمبر
معادل ابجد

تمبر در معادل ابجد

تمبر
  • 642
حل جدول

تمبر در حل جدول

فرهنگ معین

تمبر در فرهنگ معین

  • (تَ) [فر. ] (اِ. ) تکه کاغذی کوچک و چسبناک که اداره پست چاپ و در مقابل اخذ حق حمل و نقل نامه ها و غیره به نامه و محمول الصاق کند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تمبر در لغت نامه دهخدا

  • تمبر. [ت َ] (فرانسوی، اِ) تَمر. کاغذ کوچک چهارگوش که بر آن نشان پستخانه چاپ می شود و در پستخانه بر پاکت و غیر آن چسبانده می شود که نشان ادای کرایه ٔ پست است و نیز در ادارات دولتی نشان ادای حق دولت است که بر کاغذها چسبانده می شود. این لفظ، مأخوذ از فرانسوی است که در تکلم مبدل به تمر میشود. (فرهنگ نظام). در لاتینی آن را تمپانوم گوئید. برگه ای کوچک که ادارات پست طبع و در مقابل اخذ حق حمل و نقل نامه ها و غیره به محمول الصاق کنند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تمبر در فرهنگ عمید

  • تکۀ کاغذ کوچک چهارگوشه که روی آن عکس شخص یا چیزی و نرخ معیّنی چاپ شده و در پست‌خانه روی پاکت‌ها می‌چسبانند یا در ادارات دیگر روی نامه‌ها و اسناد چسبانده می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تمبر در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

تمبر در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

تمبر در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تمبر در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی پیکه (اسم) برگه ای کوچک که ادارات پست طبع و در مقابل اخذ حق حمل و نقل نامه ها و غیره نامه و محمول الصاق کنند. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

تمبر در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید