معنی تمایل

تمایل
معادل ابجد

تمایل در معادل ابجد

تمایل
 • 481
حل جدول

تمایل در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تمایل در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آرزو، تعشق، توجه، خواهش، دلبستگی، رغبت، علاقه، علقه، عنایت، گرایش، میل، هوس،
  (متضاد) تنفر، گراییدن، متمایل‌شدن، میل کردن، خمیدگی، احساس، عاطفه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تمایل در فرهنگ معین

 • اظهار میل و رغبت کردن، به سوی چیزی کج شدن، (اِمص. ) گرایش، میل، عاطفه، احساس. [خوانش: (تَ یُ) [ع. ] (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تمایل در لغت نامه دهخدا

 • تمایل. [ت َ ی ُ] (ع مص) پیچ پیچان رفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). میل و کجی و کج شدگی در رفتار. (ناظم الاطباء). تبختر در راه رفتن. (از اقرب الموارد). || چسبیدن. (زوزنی، یادداشت بخط مرحوم دهخدا). || تفاتن و تحارب میان قوم. (از اقرب الموارد). || میل کردن. (آنندراج). رجوع به میل شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تمایل در فرهنگ عمید

 • اظهار میل‌ورغبت ‌کردن،
  به طرفی یا به چیزی مایل شدن، به یک‌سو کج شدن،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تمایل در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

تمایل در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

تمایل در فارسی به انگلیسی

 • Acity _, Ability _, Ably _, Bent, Bias, Current, Drift, Goodwill, Gusto, Interest, Leaning, Preconception, Predisposition, Sentiment, Set, Slope, Tendency, Tip, Trend, Turn, Will. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

تمایل در فارسی به عربی

 • بندول، ترتیب، جاذبیه، خیال، دور، عرق، علق، قائمه، میل، هبه، ین. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

تمایل در عربی به فارسی

 • تلوتلو خوردن , یله رفتن , لنگیدن , گیج خوردن , بتناوب کار کردن , متناوب , تردیدداشتن , راه رفتن اردک وار , اردک وار راه رفتن , کج و سنگین راه رفتن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

تمایل در فرهنگ فارسی هوشیار

 • تبختر در راه رفتن، چسبیدن، میل کردن
فرهنگ فارسی آزاد

تمایل در فرهنگ فارسی آزاد

 • تَمایُل، (تمیل)، اظهار میل و رغبت کردن (در فارسی)، کج شدن و بیکسو مایل گشتن، تَبَخْتُر در راه رفتن،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید