معنی تلیسه

تلیسه
معادل ابجد

تلیسه در معادل ابجد

تلیسه
  • 505
حل جدول

تلیسه در حل جدول

گویش مازندرانی

تلیسه در گویش مازندرانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید