معنی تلفن

تلفن
معادل ابجد

تلفن در معادل ابجد

تلفن
 • 560
حل جدول

تلفن در حل جدول

 • دورگو
 • اختراعی از گراهام بل آمریکایی
فرهنگ معین

تلفن در فرهنگ معین

 • (تِ لِ فُ) [انگ. ] (اِ. ) دستگاهی که به وسیله آن می توان اصوات و مکالمات را به مسافت دور انتقال داد یا دریافت کرد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تلفن در لغت نامه دهخدا

 • تلفن. [ت ِ ل ِ ف ُ] (فرانسوی، اِ) کلمه ٔ مرکب فرنگی است از تله به معنی دور و فون به معنی صدا. آلتی است که بدان از نقاط دور مکالمه کنند و این وسیله در سال 1876 م. توسط گراهام بل اختراع شده است. هر دستگاه تلفن از دو قسمت اصلی فرستنده و گیرنده تشکیل یافته و به وسیله ٔ مخازن برقی بکار می افتد و با سیم به مراکز و دستگاههای تلفن دیگر مرتبط می شود. اساس کار دستگاه تلفن بدین طریق است:
  صدا مستقیماً بوسیله ٔ سیم تلفن منتقل نمی شود بلکه امواج صوتی در فرستنده به جریان الکتریسیته تبدیل می شوند و جریان الکتریسیته بوسیله ٔ سیمی که دو دستگاه تلفن را به یکدیگرمتصل می کند متصل میگردد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تلفن در فرهنگ عمید

 • دستگاهی که به‌وسیلۀ آن از مسافت دور با هم صحبت می‌کنند،
  [عامیانه، مجاز] شماره‌تلفن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تلفن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

تلفن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

تلفن در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

تلفن در گویش مازندرانی

 • تلبن – نام گیاهی است تلخ و سمی
 • نام مرتعی در سوادکوه
فرهنگ فارسی هوشیار

تلفن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • آلتی که بدان از نقاط دور مکالمه کنند و این وسیله در سال 6781 توسط گراهام بل اختراع شده است. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

تلفن در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

تلفن در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

تلفن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید