معنی تلر

تلر
معادل ابجد

تلر در معادل ابجد

تلر
  • 630
حل جدول

تلر در حل جدول

  • پدر بمب هیدروژنی

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید