معنی تلبیه

تلبیه
معادل ابجد

تلبیه در معادل ابجد

تلبیه
  • 447
حل جدول

تلبیه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تلبیه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ عمید

تلبیه در فرهنگ عمید

  • اجابت ‌کردن، لبیک گفتن در جواب کسی،

    لبیک گفتن در حج،
فرهنگ فارسی هوشیار

تلبیه در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

تلبیه در فرهنگ فارسی آزاد

  • تَلْبِیَه، (لَبّی، یُلَبّی) اجابت کردن، لَبِّیک گفتن،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید