معنی تقسیم کردن

تقسیم کردن
معادل ابجد

تقسیم کردن در معادل ابجد

تقسیم کردن
  • 884
حل جدول

تقسیم کردن در حل جدول

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تقسیم کردن در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

تقسیم کردن در فارسی به انگلیسی

  • Allocate, Allot, Dispense, Dissever, Divide, Spread, Parcel, Part, Partition, Segment, Share, Slice. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

تقسیم کردن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

تقسیم کردن در فارسی به عربی

  • ادر، انسب الیه، تقسیم، مقصوره، وزع
فرهنگ فارسی هوشیار

تقسیم کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • بخش کردن (مصدر) بخش کردن قسمت کردن.
فارسی به ایتالیایی

تقسیم کردن در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید