معنی تغابن

تغابن
معادل ابجد

تغابن در معادل ابجد

تغابن
 • 1453
حل جدول

تغابن در حل جدول

 • سوره شصت و چهارم قرآن
مترادف و متضاد زبان فارسی

تغابن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • زیانمندی، زیان، ضرر، غبن، تزویر، حیله، خدعه، دغا، دوال، فریب، فسون، کید، مکر، نیرنگ، افسوس، تاسف، غبن، زیان کردن، زیانمند شدن، غفلت کردن، غفلت ورزیدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تغابن در فرهنگ معین

 • به یکدیگر ضرر رساندن در معامله، افسوس خوردن. [خوانش: (تَ بُ) [ع. ] (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تغابن در لغت نامه دهخدا

 • تغابن. [ت َ ب ُ] (ع مص) یکدیگر را غبن آوردن. (زوزنی) (از ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی). در زیان افگندن بعضی مر بعض را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). یکدیگر را در زیان افکندن و به زیان یکدیگر را فریفتن و گاهی تجرید نموده بمعنی زیانکاری و زیان زده شدن و چون زیانکاری را افسوس لازم است مجازاً بمعنی افسوس خوانند. (غیاث اللغات) (آنندراج). || زیانکاری و زیان افکندگی و افسوس. (ناظم الاطباء):
  سخت تغابنی بود حور حریرسینه را
  لاف زنی خارپشت از صفت سمنبری. توضیح بیشتر ...
 • تغابن. [ت َ ب ُ] (اِخ) سوره ای از سوره های قرآن. (از اقرب الموارد). سوره ٔ شصت و چهارم از قرآن کریم. مکیه و آن هیجده آیت است و آغاز آن: بسم. یسبح ﷲ ما فی السموات. پس از منافقین و پیش از طلاق. توضیح بیشتر ...
 • تغابن. [ت َ ب ُ] (اِخ) (یوم الَ. ) روز قیامت است بدان جهت که اهل جنت اهل دوزخ را در زیان و غبن اندازند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. (قرآن 64 / 9). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تغابن در فرهنگ عمید

 • شصت‌وچهارمین سورۀ قرآن کریم، مدنی، دارای ۱۸ آیه،
  (اسم مصدر) [قدیمی] افسوس، پشیمانی،
  (اسم مصدر) [قدیمی] زیانکاری،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

تغابن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • همدیگر را به زیان افکندن
فرهنگ فارسی آزاد

تغابن در فرهنگ فارسی آزاد

 • تَغابُن، یکدیگر را فریب دادن، مغبون ساختن، به زیان و خسران افکندن، غَبن و حسرت و افسوس، نام سوره ای در قرآن (سوره 64 مدنیه با 18 آیه)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید