معنی تصور کردن

تصور کردن
معادل ابجد

تصور کردن در معادل ابجد

تصور کردن
 • 970
حل جدول

تصور کردن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تصور کردن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اندیشه کردن، اندیشیدن، انگاشتن، خیال کردن، در خیال مجسم کردن، فرض کردن، گمان کردن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تصور کردن در لغت نامه دهخدا

 • تصور کردن. [ت َ ص َوْ وُ ک َ دَ] (مص مرکب) خیال کردن و توهم کردن. (از ناظم الاطباء). پنداشتن. گمان بردن. (یادداشت مرحوم دهخدا):
  نه سخن گفتن نباشد هرچه آن را نشنوی
  این چنین در دل تصور مردم شیدا کند.
  ناصرخسرو.
  تا نه تصور کنی که بی تو صبورم
  هر نفسی میزنم ز بازپسین است.
  سعدی.
  چند خرامی و تکبر کنی
  دولت پارینه تصور کنی.
  (گلستان).
  دور نباشد که خلق روز تصور کنند
  گر بنمایی بشب طلعت خورشیدوار.
  سعدی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تصور کردن در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • پنداشتن، انگاشتن، گمان کردن، هوشیدن
کلمات بیگانه به فارسی

تصور کردن در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

تصور کردن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تصور کردن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تصور کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • انگاردن انگاشتن (مصدر) چیزی را در ذهن آوردن انگاشتن اندیشیدن، خیال کردن فرض کردن. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

تصور کردن در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید