معنی تصفیه

تصفیه
معادل ابجد

تصفیه در معادل ابجد

تصفیه
 • 585
حل جدول

تصفیه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تصفیه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تزکیه، تهذیب، پالایش، پاک‌سازی، فیلتر، تفریغ‌حساب، رفع اختلاف، پاک کردن، پالودن، صاف کردن،
  (متضاد) آلودن، رفع اختلاف کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تصفیه در فرهنگ معین

 • پاک کردن، صاف کردن، پالایش. [خوانش: (تَ یِ) [ع. تصفیه] (مص م. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تصفیه در فرهنگ عمید

 • پاک کردن، پاکیزه ساختن،
  صافی‌ کردن، بی‌آلایش‌ کردن چیزی، خالص‌ کردن، پالودن،
  امری یا کاری را تمام کردن و انتظام دادن،
  رفع اختلاف کردن،
  * تصفیهٴ‌ حساب: = تسویه‌حساب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تصفیه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

تصفیه در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

تصفیه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تصفیه در فارسی به عربی

 • اداره، ترتیب، ترشیح، تسرب، مستوطنه
فرهنگ فارسی هوشیار

تصفیه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید