معنی تشر زدن

تشر زدن
معادل ابجد

تشر زدن در معادل ابجد

تشر زدن
  • 961
حل جدول

تشر زدن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تشر زدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • تندی کردن، تغیرنمودن، تهدید کردن، عتاب کردن، پرخاش کردن
لغت نامه دهخدا

تشر زدن در لغت نامه دهخدا

  • تشر زدن. [ت َ ش َ زَ دَ] (مص مرکب) توپیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). عتاب کردن. پرخاش کردن. و رجوع به تشر شود. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تشر زدن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

تشر زدن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه