معنی تزهد

تزهد
معادل ابجد

تزهد در معادل ابجد

تزهد
 • 416
حل جدول

تزهد در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تزهد در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ه زهدورزی، پارسایی، پرهیزگاری، پارسا شدن، پارسایی کردن، ترک‌دنیا کردن، زاهد شدن، زهد ورزیدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تزهد در فرهنگ معین

 • (تَ زَ هُّ) [ع.] (مص ل.) زهد ورزیدن، پارسا شدن.
لغت نامه دهخدا

تزهد در لغت نامه دهخدا

 • تزهد. [ت َ زَهَْ هَُ] (ع مص) عبادت کردن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زهد نمودن. (زوزنی). پارسایی کردن. (دهار). زهد نمودن و عبادت کردن. (آنندراج). تعبد. (اقرب الموارد). برای عبادت ترک دنیا کردن. (از المنجد):
  بده جام فرعونیم کز تزهد
  چوفرعونیان ز اژدها میگریزم.
  خاقانی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تزهد در فرهنگ عمید

 • زاهد شدن، پارسا شدن، ترک دنیا کردن،
فرهنگ فارسی هوشیار

تزهد در فرهنگ فارسی هوشیار

 • عبادت کردن، زاهد شدن
فرهنگ فارسی آزاد

تزهد در فرهنگ فارسی آزاد

 • تَزَهُّد، زُهد ورزیدن، پارسا نمودن، زاهد و پارسا شدن،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه