معنی تریکو

فرهنگ معین

تریکو

(تِ) [فر.] (اِ.) نوعی پارچه که از نخ های معمولاً پشمی یا الیاف مصنوعی بافته می شود و به صورت کشباف است.

حل جدول

تریکو

پارچه کشباف

نوعی پارچه کشباف


نوعی پارچه کشباف

تریکو


پارچه کش باف

تریکو


پارچه کشباف

تریکو

فرهنگ عمید

تریکو

نوعی پارچۀ کشباف از جنس پشم و الیاف مصنوعی،
لباس که از این پارچه تهیه ‌شده باشد،

فرهنگ فارسی هوشیار

تریکو

لباس بافته شده


والوول تریکو سپید

فرانسوی دریچه ی سه لختی

انگلیسی به فارسی

Tricot

بافت تریکو - ماشین تریکو - اقسام مهم پارچه های تریکو تاری


Knitteing needle

سوزن تریکو (سوزن ماشین تریکو بافی)


wrap knit

تریکو تاری - نوعی از بافت تریکو


tricot

تریکو


Knitted fabric

تریکو

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

تریکو

636

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری