معنی تریود

تریود
معادل ابجد

تریود در معادل ابجد

تریود
  • 620
حل جدول

تریود در حل جدول

  • لامپ الکترونیکی سه قطبی
فارسی به انگلیسی

تریود در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

تریود در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه