معنی تریل

فرهنگ معین

تریل

(تِ رِ) [انگ.] (اِ.) نوعی موتور سیکلت پر قدرت با چرخ های بزرگ و لاستیک آجدار جهت مسابقه و رانندگی در مسیرهای ناهموار و گل آلود.

فرهنگ عمید

غلت

غلتیدن
(اسم مصدر) (موسیقی) گردانیدن آواز در حلق، کشش دادن صوت هنگام آوازه‌خوانی، تریل،
* غلت ‌خوردن: (مصدر لازم) در حالت خواب یا دراز‌کشیدگی بر روی زمین از یک پهلو به پهلوی دیگر گشتن، غلتیدن،
* غلت دادن: (مصدر متعدی) کسی یا چیزی را در روی زمین از یک پهلو به پهلوی دیگر گرداندن، غلتانیدن،
* غلت زدن: (مصدر لازم) = * غلت خوردن
* غلت‌وواغلت: [عامیانه] غلتیدن پی‌در‌پی،
* غلت‌و‌واغلت ‌خوردن: [عامیانه] = * غلت‌وواغلت
* غلت‌و‌واغلت زدن: [عامیانه] = * غلت‌وواغلت

معادل ابجد

تریل

640

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری