معنی تریشین

فرهنگ معین

تریشین

(تِ) [فر.] (اِ.) یکی از کرم های طفیلی از خانواده نماتودها که در انسان مرض تریشینوز را به وجود می آورد. این جانور کرم کوچک نخی شکل و باریکی است که حداکثر طولش در حدود 6 میلیمتر است.

فرهنگ عمید

تریشین

کرمی که به شکل رشتۀ بسیارباریک و به طول چند میلی‌متر در دستگاه گوارش و ماهیچه‌های خوک پیدا می‌شود و هرگاه انسان چنین گوشتی را که خوب پخته نشده باشد بخورد، به آن مبتلا می‌گردد،

فرهنگ فارسی هوشیار

تریشین

فرانسوی کرم خوک (اسم) یکی از کرمهای طفیلی که از خانواده نماتود ها که در انسان مرض تریشینوز را بوجود میاورد. این جانور کرم کوچک نخی شکل و باریکی است که حداکثر طولش در حدود ‎6 میلیمتر است.

واژه پیشنهادی

انگلیسی به فارسی

trichina

تریشین

سوئدی به فارسی

trikin

کرم گوشت خوک، تریشین،

معادل ابجد

تریشین

970

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری