معنی تریشین

تریشین
معادل ابجد

تریشین در معادل ابجد

تریشین
  • 970
حل جدول

تریشین در حل جدول

فرهنگ معین

تریشین در فرهنگ معین

  • (تِ) [فر. ] (اِ. ) یکی از کرم های طفیلی از خانواده نماتودها که در انسان مرض تریشینوز را به وجود می آورد. این جانور کرم کوچک نخی شکل و باریکی است که حداکثر طولش در حدود 6 میلیمتر است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تریشین در فرهنگ عمید

  • کرمی که به شکل رشتۀ بسیارباریک و به طول چند میلی‌متر در دستگاه گوارش و ماهیچه‌های خوک پیدا می‌شود و هرگاه انسان چنین گوشتی را که خوب پخته نشده باشد بخورد، به آن مبتلا می‌گردد،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

تریشین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی کرم خوک (اسم) یکی از کرمهای طفیلی که از خانواده نماتود ها که در انسان مرض تریشینوز را بوجود میاورد. این جانور کرم کوچک نخی شکل و باریکی است که حداکثر طولش در حدود ‎6 میلیمتر است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید