معنی تریج

تریج
معادل ابجد

تریج در معادل ابجد

تریج
  • 613
حل جدول

تریج در حل جدول

  • لبه پایین قبا
فرهنگ معین

تریج در فرهنگ معین

  • (تِ) (اِ.) لبه پایین جامه و قبا، تریز، تیریز.
لغت نامه دهخدا

تریج در لغت نامه دهخدا

  • تریج. [ت َ] (ع ص) ریح تریج، باد تند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). باد شدید. (از المنجد). || رجل تریج، مرد سخت اعصاب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). شدیدالاعصاب. (اقرب الموارد) (المنجد). توضیح بیشتر ...
  • تریج. [ت ِ] (اِ) تریز. تیریز: به تریج قبای کسی بر خوردن، بصورت استهزاء؛کمترین بی حرمتی شدن به کسی که حرمتی ندارد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). و رجوع به تریز و تیریز شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تریج در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

تریج در فرهنگ فارسی هوشیار

  • باد تند، شدید الاعصاب
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید