معنی تریتون

لغت نامه دهخدا

تریتون

تریتون. [ت ْ ت ُ] (اِخ) یکی از خدایان دریا، در اساطیر یونان قدیم است. وی پسر پزئیدون و امفی تریت بود.

حل جدول

معادل ابجد

تریتون

1066

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری