معنی ترک شده

ترک شده
معادل ابجد

ترک شده در معادل ابجد

ترک شده
  • 929
حل جدول

ترک شده در حل جدول

فارسی به انگلیسی

ترک شده در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید