معنی ترکیدن

ترکیدن
معادل ابجد

ترکیدن در معادل ابجد

ترکیدن
 • 684
حل جدول

ترکیدن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ترکیدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • انفجار، ترک‌خوردن، درز بر داشتن، شکافته شدن، کفتن، منفجر شدن
فرهنگ معین

ترکیدن در فرهنگ معین

 • شکافته شدن، منفجر شدن. [خوانش: (تَ رَ دَ) (مص ل.)]
لغت نامه دهخدا

ترکیدن در لغت نامه دهخدا

 • ترکیدن. [ت َ رَ دَ] (مص) کفیدن. (حاشیه ٔ فرهنگ اسدی نخجوانی). شکاف و ترک وارد آمدن و شکافته شدن. (ناظم الاطباء). کفتن. ترک برداشتن. شکاف برداشتن. منشق شدن:
  تو گفتی همی آسمان بترکد
  ز خورشید خون بر هوا برچکد.
  فردوسی.
  بس شگفتی نیست گرچون آبگینه بترکد
  هر دلی کز شاه ایران اندر آن بغض است و کین.
  فرخی.
  بترکد جسم پلنگ و بفسردخون نهنگ
  بشکند چنگ هزبر و بگسلد بال عقاب.
  عبدالواسع جبلی.
  || شکافتن شکم و مانند آن از پری و انباشتگی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ترکیدن در فرهنگ عمید

 • ترک خوردن، شکافته شدن، درز پیدا کردن،

  منفجر شدن،
فارسی به انگلیسی

ترکیدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ترکیدن در فارسی به عربی

 • انفجر، تمثال نصفی، شق، ضربه
فرهنگ فارسی هوشیار

ترکیدن در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

ترکیدن در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

ترکیدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید