معنی تروریست

تروریست
معادل ابجد

تروریست در معادل ابجد

تروریست
  • 1276
حل جدول

تروریست در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تروریست در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آدم‌کش، عامل ترور، قاتل، طرفدار ترور، وحشت‌گرا
فرهنگ معین

تروریست در فرهنگ معین

  • (~. ) [فر. ] (اِ. ) آن که اقدام به سوء قصد یا کشتن کسی می کند (سیاسی). توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تروریست در لغت نامه دهخدا

  • تروریست. [ت ِ رُ ری] (فرانسوی، ص، اِ) مأخوذ از ترور فرانسه، کسی که طرفدار اصول تشدد باشد. طرفدار شدت عمل و ایجاد رعب و ترس. این کلمه در زبان فارسی متداول به شخصی اطلاق میشود که با اسلحه مرتکب قتل سیاسی شود. و رجوع به ترور و تروریسم شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تروریست در فرهنگ عمید

  • فرد یا گروهی که اقدام به ترور کند، آدم‌کش،
    فرد یا گروهی که ترور را شیوۀ مناسبی برای نیل به اهداف خود می‌دانند،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تروریست در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

تروریست در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

تروریست در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

تروریست در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید