معنی تروجان

فناوری اطلاعات

Trojan horse

اسب تروجان، برنامه کامپیوتری با عملکردی ویرانگر و پنهان، مانند پاک کردن دیسکها در تاریخ مشخص. توزیع آگاهانه ی یک برنامه ی کامپیوتری ویرانگر، برابر با قانون عمومی و قوانین خاص در هر ایالتی جرم است. نگاه کنید به virus

انگلیسی به فارسی

Trojan horse

اسب تروجان - برنامه کامپیوتری با عملکردی ویرانگر و پنهان، مانند پاک کردن دیسکها در تاریخ مشخص. توزیع آگاهانه ی یک برنامه ی کامپیوتری ویرانگر، برابر با قانون عمومی و قوانین خاص در هر ایالتی جرم است. نگاه کنید به virus.

معادل ابجد

تروجان

660

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری