معنی ترسیده

ترسیده
معادل ابجد

ترسیده در معادل ابجد

ترسیده
  • 679
حل جدول

ترسیده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ترسیده در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بیمناک، خایف، متوحش، مرعوب، هراسان، هراسناک
لغت نامه دهخدا

ترسیده در لغت نامه دهخدا

  • ترسیده. [ت َ دَ / دِ] (ن مف / نف) مرعوب. وحشت زده:
    چونست زهره، چون رخ ترسیده
    مریخ همچو دیده ٔ شیر نر.
    ناصرخسرو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ترسیده در فرهنگ عمید

  • کسی که دچار بیم و ترس شده،
فارسی به انگلیسی

ترسیده در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ترسیده در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ترسیده در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

ترسیده در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید