معنی ترسان

ترسان
معادل ابجد

ترسان در معادل ابجد

ترسان
 • 711
حل جدول

ترسان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ترسان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بزدل، خایف، متوحش، مرعوب، هراسان
لغت نامه دهخدا

ترسان در لغت نامه دهخدا

 • ترسان. [ت َ] (نف، ق) خائف. (ناظم الاطباء). ترسنده. در حال ترسیدن. بیم زده. هراسان:
  مباشید ترسان ز تخت و کلاه
  گشاده ست بر هر کسی بارگاه.
  فردوسی.
  نشست از بر تازی اسب سمند
  همی تاخت ترسان ز بیم گزند.
  فردوسی.
  شنیدم سخنهای ناسودمند
  دلم نیست ترسان ز بیم گزند.
  فردوسی.
  دژم و ترسان کی بودی آن چشمک تو
  گر نکردیش بدان زلفک چون زنگی بیم.
  ابوحنیفه ٔ اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص 389).
  در حالتی که خواهان است چیزی را که نزد او است از ثواب و ترسانست از بدی حساب. توضیح بیشتر ...
 • ترسان. [ت َ رَ] (اِخ) رجوع به ترسانی شود.

 • ترسان. [تْرِ / ت ِ رِ] (اِخ) نویسنده ٔ فرانسوی که به سال 1705 م. در مان متولد شد و داستانهای فراوانی از قرون وسطی به رشته ٔ تحریر در آورد و بعضویت آکادمی فرانسه نائل گشت و به سال 1783 درگذشت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ترسان در فرهنگ عمید

 • ترسنده، بیم‌دارنده: ز غریدن کوس ترسان هژبر / عقاب از تف تیر پران در ابر (اسدی: ۳۹۲)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ترسان در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ترسان در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ترسان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ترسنده، بیم زده، هراسان
واژه پیشنهادی

ترسان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید