معنی ترسا

ترسا
معادل ابجد

ترسا در معادل ابجد

ترسا
 • 661
حل جدول

ترسا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ترسا در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • مسیحی، نصارا، نصرانی،

  (متضاد) ملحد، کافر، یهودی
فرهنگ معین

ترسا در فرهنگ معین

 • ترسنده، مسیحی. [خوانش: (تَ) [په.] (ص فا.)]
لغت نامه دهخدا

ترسا در لغت نامه دهخدا

 • ترسا. [ت َ] (نف / ص، اِ) ترسنده و بیم برنده و واهمه کننده را گویند. (برهان). ترسنده. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). || نصرانی. (برهان) (دهار). عابد نصاری که بتازی راهب گویند. (فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (از آنندراج). پهلوی ترساک. لغهً بمعنی ترسنده و خائف از خدا ومجازاً به مسیحیان اطلاق شده، چنانکه راهب نیز در عربی بهمین معنی است و در فارسی ترسکار نیز بهمین معنی آمده. استاد هنینگ ترسا را ترجمه از سریانی داند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ترسا در فرهنگ عمید

 • عیسوی‌مذهب، مسیحی، نصرانی،
  [قدیمی] راهب،
  (صفت) [قدیمی] ترسنده، بیم‌دارنده،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ترسا در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ترسا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ترسنده و بیم برنده و واهمه کننده را گویند
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید