معنی تردید

تردید
معادل ابجد

تردید در معادل ابجد

تردید
 • 618
حل جدول

تردید در حل جدول

 • سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره فیلم فجر در سال 1387
 • فیلمی از واروژ کریم مسیحی
 • شک، ریب
 • شک
 • ریب
مترادف و متضاد زبان فارسی

تردید در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ارتیاب، احتمال، تردد، حیرت، دودلی، ریب، شبهه، شک، ظن، وسواس، دودل بودن، مردد بودن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تردید در فرهنگ معین

 • (تَ) [ع.] (مص م.) دو دل کردن.
لغت نامه دهخدا

تردید در لغت نامه دهخدا

 • تردید. [ت َ] (ع مص) بسی واگردانیدن. (تاج المصادربیهقی) (زوزنی). بسیار گردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) بازگردانیدن و بازآوردن. (غیاث اللغات) (آنندراج). و رجوع به ردّ و مردّ و مردود و ردیدی شود. || تردید قول، تکرار آن. (از اقرب الموارد) (از المنجد). || نزد اصولیان و منطقیان، همان سبر و تقسیم است یعنی ایراد اوصاف مقیس علیه وابطال بعض آن اوصاف تا باقی اوصاف در علیت بودن متعین شود چنانکه گویند: علت حدوث خانه یا فراهم آمدن [اجزاء آنست با یکدیگر] و یا امکان، اما امکان نمیتواند علت حدوث باشد بدلیل خلف زیرا صفات واجب الوجود، بذاتها ممکن است و در واجب الوجود حادث نیست، پس چون امکان، علت حدوث نیست متعین است که فراهم آمدن [اجزاء] علت حدوث خانه است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تردید در فرهنگ عمید

 • مردد بودن، دودله بودن،

  [قدیمی] رد کردن، بازگردانیدن،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تردید در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

تردید در فارسی به انگلیسی

 • Ambivalence, Compunction, Demur, Discredit, Doubt, Dubiety, Hesitancy, Hesitation, Incertitude, Irresolution, Oscillation, Question, Scruple, Scrupulosity, Second Thought, Uncertainty, Vacillation, Vibration. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

تردید در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تردید در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

تردید در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید