معنی تردامن

تردامن
معادل ابجد

تردامن در معادل ابجد

تردامن
 • 695
حل جدول

تردامن در حل جدول

 • کنایه از گناهکار
مترادف و متضاد زبان فارسی

تردامن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آلوده‌دامن، بدنام، فاجر، فاسق، بی‌عصمت، ناپاک‌دامن ناپاک،
  (متضاد) پاک‌دامن، گناه‌کار، منحرف، گنه‌کار، مجرم، ملوث پلید، بدکاره، آبروباخته،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تردامن در فرهنگ معین

 • (تَ. مَ) (ص مر.) فاسق، فاجر.
لغت نامه دهخدا

تردامن در لغت نامه دهخدا

 • تردامن. [ت َ م َ] (ص مرکب) کنایه از فاسق و فاجر و بدگمان و عاصی و مجرم و گناهکار و آلوده ٔ معصیت و ملوث باشد. (برهان) (از ناظم الاطباء). کنایه از فاسق و فاجر. (غیاث اللغات) (آنندراج). فاسق. (فرهنگ رشیدی). آلوده ٔ معصیت. (اوبهی) (فرهنگ خطی کتابخانه ٔ سازمان). گنهکار و معیوب و ملوث در چیزی. (شرفنامه ٔ منیری). کنایه از فاسق و عاصی و گنهکار بود. (انجمن آرا): در کله ٔ مصاف پیوستن. کار لنگان و لوکان و بی فرهنگانست و کار تردامنان و نامردان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تردامن در فرهنگ عمید

 • دارای دامن خیس،
  [مجاز] بدکار، بدنام،
  [مجاز] مجرم، فاسق،
  [مجاز] گناهکار،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید