معنی ترانزیت

ترانزیت
معادل ابجد

ترانزیت در معادل ابجد

ترانزیت
  • 1068
حل جدول

ترانزیت در حل جدول

فرهنگ معین

ترانزیت در فرهنگ معین

  • عبور کالا از کشوری به کشور دیگر بدون پرداخت گمرگ، بخشی از جابه جایی مسافر و کالا بین مبدأ و مقصد که مستلزم عبور از کشور ثالث باشد، گذری. (فره). [خوانش: (تِ) [فر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ترانزیت در لغت نامه دهخدا

  • ترانزیت. [تْرا / ت ِ] (فرانسوی، اِ) مأخوذ از لاتینی، بمعنی عبور کالا از کشوری به کشور دیگر بدون پرداخت حقوق عبور. صاحب فرهنگ نظام آرد: عبور مال التجاره ازمملکتی برای مملکت دیگر، مثال: دولت روس برای مال التجاره ٔ ایران در مملکت خود ترانزیت قبول کرده است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ترانزیت در فرهنگ عمید

  • (اقتصاد) عبور کالا از کشوری به کشور دیگر بدون پرداخت حق گمرک و مالیات،
    عبور شخصی از کشوری با وسیلۀ نقلیه بدون توقف در آن،
    (صفت) [عامیانه، مجاز] ویژگی وسیلۀ نقلیه‌ای که برای رسیدن به کشوری حق عبور کردن از یک کشور دیگر را دارد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ترانزیت در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ترانزیت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • عبور کالا از کشوری به کشور دیگر بدون پرداخت حق عبور
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید