معنی تراز نامه

تراز نامه
معادل ابجد

تراز نامه در معادل ابجد

تراز نامه
  • 704
حل جدول

تراز نامه در حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

تراز نامه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) سیاهه ای که موسسات در پایان سال نویسند و دارایی و بدهی خود را در آن درج کنند بیلان. صورتی که خلاصه دارائی و بدهی در آن نوشته شده باشد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید