معنی تدین

تدین
معادل ابجد

تدین در معادل ابجد

تدین
 • 464
حل جدول

تدین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تدین در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پارسایی، تقدس، تقوا، تورع، خداترسی، دیانت، دین‌باوری، دینداری، دین‌ورزی، دیندار بودن، متدین‌بودن،
  (متضاد) ناپارسایی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تدین در فرهنگ معین

 • (تَ دَ یُّ) [ع.] (مص ل.) دین داشتن.
لغت نامه دهخدا

تدین در لغت نامه دهخدا

 • تدین. [ت َ دَی ْ ی ُ] (ع مص) دیندار شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (غیاث اللغات) (اقرب الموارد) (المنجد). دین دار شدن و راستکار شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دین داری ودرستکاری. (ناظم الاطباء). || وام خواستن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تدین در فرهنگ عمید

 • دین ‌داشتن،

  دین‌دار شدن، متدین شدن،

  دین‌داری،
فرهنگ فارسی هوشیار

تدین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • دین داشتن، متدین شدن
فرهنگ فارسی آزاد

تدین در فرهنگ فارسی آزاد

 • تَدَیُّن، دین دار گشتن، دین داشتن، دین داری،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید