معنی تدهین

تدهین
معادل ابجد

تدهین در معادل ابجد

تدهین
  • 469
حل جدول

تدهین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تدهین در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • چرب کردن، روغن‌مالی، روغن مالیدن، روغن‌مالی کردن
فرهنگ معین

تدهین در فرهنگ معین

  • (تَ) [ع.] (مص م.) چرب کردن، روغن مالی کردن.
لغت نامه دهخدا

تدهین در لغت نامه دهخدا

  • تدهین. [ت َ] (ع مص) چرب کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (غیاث اللغات) (آنندراج). تر کردن چیزی را. (از المنجد) (اقرب الموارد). روغن مالیدن. (غیاث اللغات) (آنندراج). چرب کردن بروغن و روغن مالی. (از ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تدهین در فرهنگ عمید

  • روغن‌مالی کردن، به چیزی روغن مالیدن، چرب کردن،
فارسی به انگلیسی

تدهین در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

تدهین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • روغن مالیدن چرب کردن چرباندن ‎ (مصدر) چرب کردن روغن مالیدن. ‎-2 (اسم) روغن مالی. روغن مالی کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

تدهین در فرهنگ فارسی آزاد

  • تَدْهِین، روغن زدن، چرب نمودن،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید