معنی تدفین

تدفین
معادل ابجد

تدفین در معادل ابجد

تدفین
  • 544
حل جدول

تدفین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تدفین در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • خاک‌سپاری، دفن، به‌خاک سپردن، خاک کردن، دفن کردن، مدفون ساختن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تدفین در فرهنگ معین

  • (تَ) [ع.] (مص م.) به خاک سپردن، دفن کردن.
لغت نامه دهخدا

تدفین در لغت نامه دهخدا

  • تدفین. [ت َ] (ع مص) مرده را در گور کردن: در فرزه ٔ نیشابور قرب صدهزار آدمی هلاک شد و کس به تغسیل و تکفین و تدفین ایشان فرانمی رسید و همه را با آن جامه که داشتند در زیر خاک میکردند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 326). توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تدفین در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

تدفین در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تدفین در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تدفین در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

تدفین در فرهنگ فارسی آزاد

  • تَدْفِین، دفن کردن، میّت را بخاک سپردن،
فارسی به ایتالیایی

تدفین در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید