معنی تخمین زدن

تخمین زدن
معادل ابجد

تخمین زدن در معادل ابجد

تخمین زدن
  • 1161
حل جدول

تخمین زدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

تخمین زدن در لغت نامه دهخدا

  • تخمین زدن. [ت َ زَ دَ] (مص مرکب) برآورد کردن. دید زدن در اندازه. رجوع به تخمین و تخمیناً شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تخمین زدن در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

تخمین زدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

تخمین زدن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

تخمین زدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تخمین زدن در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

تخمین زدن در فارسی به آلمانی

  • Angabe (f), Bericht (m), Konto, Rechnung (f)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید