معنی تخریب

تخریب
معادل ابجد

تخریب در معادل ابجد

تخریب
 • 1212
حل جدول

تخریب در حل جدول

 • ویران، انهدام
مترادف و متضاد زبان فارسی

تخریب در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • انهدام، خرابی، ویران‌سازی، خرابکاری،
  (متضاد) آبادسازی، تعمیر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تخریب در فرهنگ معین

 • (تَ) [ع.] (مص م.) ویران کردن، خراب کردن.
لغت نامه دهخدا

تخریب در لغت نامه دهخدا

 • تخریب. [ت َ] (ع مص) ناآباد کردن چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ویران کردن. (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی). خراب کردن. (آنندراج). ویرانی و خرابی و پایمالی و پاسپردگی و انهدام. (ناظم الاطباء). ویران گردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (المنجد): چون بواسطه ٔ دیار هند رسید لشکر به تخریب دیار. دست برگشاد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 321).
  صحت این حس ز معموری تن
  صحت آن حس ز تخریب بدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تخریب در فرهنگ عمید

 • خراب کردن، ویران کردن،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تخریب در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

تخریب در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

تخریب در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تخریب در فارسی به عربی

عربی به فارسی

تخریب در عربی به فارسی

 • خرابکاری عمدی , کارشکنی وخراب کاری , خرابکاری کردن
فرهنگ فارسی هوشیار

تخریب در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نا آباد کردن چیزی را، ویران کردن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید