معنی تحقیر کردن

تحقیر کردن
معادل ابجد

تحقیر کردن در معادل ابجد

تحقیر کردن
  • 992
حل جدول

تحقیر کردن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تحقیر کردن در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • حقیرشمردن، کوچک شمردن، پست کردن، خوارداشتن، خوار کردن
فارسی به انگلیسی

تحقیر کردن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

تحقیر کردن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

تحقیر کردن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تحقیر کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ترمینیدن خوار شمردن هاژیدن (مصدر) خوار کردنخوار داشتنخرد شمردن پست کردن: ((هیچکس را تحقیرمکنید. )). توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

تحقیر کردن در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید