معنی تحصیل کرده

تحصیل کرده
معادل ابجد

تحصیل کرده در معادل ابجد

تحصیل کرده
  • 767
حل جدول

تحصیل کرده در حل جدول

  • عالم، فرهیخته، متعلم، دانش افروخته
فرهنگ معین

تحصیل کرده در فرهنگ معین

  • (~. کَ دِ) [ع - فا.] (ص فا.) دارای سواد و آموزش عالی.
لغت نامه دهخدا

تحصیل کرده در لغت نامه دهخدا

  • تحصیل کرده. [ت َ ک َ دَ / دِ] (ن مف مرکب) شخص عالم و با قاعده درس خوانده. (فرهنگ نظام). توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تحصیل کرده در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

تحصیل کرده در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تحصیل کرده در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تحصیل کرده در فرهنگ فارسی هوشیار

  • آموزیده دانش آموخته (صفت) با سواد با معلومات. جمع: تحصیل کردگان. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

تحصیل کرده در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید